tartu soundwalk

June 30th, 18:00 – Estonian National Museum

For the 4th Helikoosolek, I conducted a soundwalk through Tartu. The soundwalk was designed to highlight different sounding environments of this city. The idea of a soundwalk is primarily to simply listen and understand our surroundings from the perspective of our ears. By listening we shift our attention away from the visual world and question the ways in which we orientate ourselves. It is also an exercise in attention, to be reminded of the way we hear and select the sounds that are important for us as opposed to what we tune out.

The soundwalk participants stayed together as a group. The group was organized in such a way that the participants worked in pairs. One person was blindfolded while the other person acted as a guide. It is the responsibility of the guide to allow the blindfolded person to listen carefully and navigate through space with their ears and yet protect their partner from any potential dangers. Communication between the guide and the blind person should kept to a minimum to orient the attention to the surrounding environment and what is taking place there.

The soundwalk began at ERM at 18:00 and lasted approximately 1 hour. After 30 minutes the roles of the partners switched. So the one who was blind then became the guide. This gave each person the experience of being “blind” and being a guide. Both roles are equally important. The walk ended at ERM where we had a short follow up discussion sharing experiences.

For such an event, wear comfortable shoes and appropriate outdoor clothing. Anyone who did not feel comfortable being blindfolded was also free to join the walk.


Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi 9)

Kolmapäeval, 30 juunil kell 18.00

MOKS esitleb – Helikoosolek: Tartu, vol 4

Kolmapäeval, 30. juunil viib helikunstnik John Grzinich Helikoosolekul osalejad helikõnnile läbi Tartu linna. Jalutuskäigu eesmärgiks on tuua esile Tartu linna erinevaid helikeskkondi. Helikõnni juhtmõtteks on panna tähele ja mõista ümbritsevat kuulmismeele kaudu. Helikõnd seab kahtluse alla tavapärase arusaama ruumis orienteerumisest. See on ka tähelepanuharjutus, millega uurida seda, kuidas me kuulame, valime ja teadvustame enda jaoks olulisi / ebaolulisi helisid.

Helikõnd toimub grupitööna. Grupp korraldatakse selliselt, et osalejad liiguvad paarides. Ühel paarilisest on silmad kinni seotud ning teine on talle juhiks. Juhi ülesandeks on võimaldada kinni seotud silmadega inimesel keskenduda ümbruse kuulamisele ning kuulmismeele järgi ruumis liikumisele, see tähendab ka kaaslase kaitsmist võimalike ohtude eest.

Helikõnd algab ERMi juurest kell 18.00 ning kestab umbes tund aega. Pärast 30 minutilist jalutuskäiku vahetavad paarilised osad, nii et juhitavast saab juht. See annab mõlemale paarilisele võimaluse olla nii ‘pime’ kui juht, kuna mõlemad osad on võrdselt tähtsad. Jalutuskäigu lõppedes kogunetakse Eesti Rahva Muuseumi näitusemajja, et vahetada kogemusi ja nende üle arutleda.

Osalejatel palume panna jalga mugavad jalanõud ja ilmale vastav riietus. Kes end kinniste silmadega seotult ebamugavalt tunneb, võib lihtsalt helikõnniga liituda. Meeles tuleb pidada siiski peamist reeglit: lubada juhitavatel segamatult tajuda maailma kuulmise kaudu. Tugeva vihmasaju ja halva ilma korral toimub ERMi näitusemajas Helikoosoleku alternatiivprogramm.

Eestis elav Ameerikast pärit helikunstnik John Grzinich töötab Põlvamaal MoKS Kunsti ja Sotsiaalpraktika Keskuses. Ta on tegelenud heliuuringutega üle 15 aasta ning töötab praegu Eesti helimaastike analüüsimise ning tutvustamisega.

Helikoosolek on regulaarselt toimuv kohtumine inimestele, keda huvitab heli meie ümber kõigis oma väljendustes. Kohtumiste raames leiavad aset jutuajamised, esitlused, kontserdid, töötoad, arutelud ning väljasõidud. Kõigi nende tegevuste eesmärgiks on uurida heli esinemist ning kasutusvõimalusi kõikvõimalikes kontekstides: kunstis, muusikas, arhitektuuris, ökoloogias, filosoofias, sotsiaalses ja kultuurilises vastasmõjus jms. Ka osalejatel endil on võimalus pakkuda välja tegevusi või arutlus-teemasid vastavalt oma huvidele või tegevustele. Helikoosoleku kohtumisõhtud toimuvad iga kuu viimasel kolmapäeval kell 18-20.

Helikoosolekute sari saab teoks tänu Tartu Linnavalitsusele, Eesti Kultuurkapitalile ja Eesti Rahva Muuseumile

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.